Användarvillkor

Support och tillgänglighet

Snabbast och enklast administrerar du din prenumeration under Mina Sidor på www.dildoriet.se Här kan du ändra adress, e-post, telefonnummer, lösenord samt intervall eller säga upp din prenumeration.

Du kan även kontakta kundtjänst via telefon, e-post eller brev. Vi har som mål att besvara frågor via e-post inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit din förfrågan. Tidsramen gäller dock endast faktiska köp och beställningar.

Personuppgifter och Sekretess

Walkesro Design AB är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss och informationen behandlas enligt gällande datalagstiftning.

Kunden är införstådd med att Walkesro Design AB och samarbetspartners behandlar personuppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla produkten och administrera prenumerationen som kunden har samtyckt till. Kunden är införstådd med och samtycker till att Walkesro Design AB och bolag som ingår i samma koncern behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om kunden för informations- eller direktreklamändamål. Kunden kan när som helst skriftligen begränsa eller återkalla detta samtycke genom skriftligt meddelande till Walkesro Design AB, Walkeskroken 6d, 451 42 Uddevalla. Du kan skriftligen begära att en gång per år få information om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Korrekta uppgifter

För att Bachelorbox.se skall kunna tillhandahålla sina produkter enligt avtal måste Kunden uppge korrekta uppgifter till Bachelorbox.se. Dessa kan uppdateras under Mina Sidor på www.dildoriet.se.